Ai có thể đăng ký cho bé nhập học?
-   Chỉ có Ba Mẹ hay người giám hộ hợp pháp mới có thể đăng ký nhập học cho bé.
Bé nào có thể đăng ký học tại trường?
-  Tất cả các bé từ 8 tháng đến 5 tuổi.
Hồ sơ đăng ký nhập học?
-    Mẫu do trường cung cấp
Làm sao quan sát, theo dõi việc học và phát triển của bé?
-   Quan sát qua Camera trực tuyến việc sinh hoạt học tập của bé ở trường.
-   Theo dõi những lời nhận xét hàng ngày của giáo viên trong sổ liên lạc.
-    Theo dõi biểu đồ phát triển của bé hàng tháng tại bảng thông tin tại trường.
-    Trao đổi trực tiếp với giáo viên về tình hình sinh hoạt của bé ở nhà và những biểu hiện lạ ở bé.
-    Trò chuyện hàng ngày với bé.
Nếu con tôi có nhu cầu đặc biệt thì sao?
-   Trao đổi trực tiếp với giáo viên về thói quen, sở thích của bé.