Danh Sách Vườn Cổ Tích

 • Trí Khôn Của Ta Đây!

    (Hay là sự tích bộ lông vằn của hổ, hàm răng trên bị khuyết của trâu)

  xem thêm

 • Hoa Bìm Bìm

    Chuyện kể rằng....

  xem thêm

 • Bò Cãi Nhau – Hổ Ăn Mừng

     Ngày xửa ngày xưa...

  xem thêm

 • Chim Tu Hú

    Ngày xưa...

  xem thêm

 • Bụng Làm Dạ Chịu

    Ngày xưa...

  xem thêm

 • Sự Thành Thật

     Ngày xưa có một vị hoàng đế của một xứ miền Viễn Đông … Một ngày kia, Ngài cảm thấy mình đã già và đã đến lúc phải chọn người thừa kế . Thay vì như truyền thống, Ngài sẽ ...

  xem thêm

 • Nàng Ngón Út

     Xưa có một nhà nọ, tuy hai vợ chồng tuổi đã ngoài bốn mươi nhưng không con. Hai người rất lấy làm buồn phiền về sự hẩm hiu của mình. Một hôm, hai vợ chống bàn với nhau sắm ...

  xem thêm